EIIN Number of Lakshmipursadar Thana of Lakshmipur District

EIIN Number of Lakshmipur sadar Thana of Lakshnipur District

EIIN Number of Lakshmipursadar Thana of Lakshnipur.You Can Get Easily Find EIIN Number of Your Desire College

EIIN Number of Lakshmipur sadar 

SL.
Thana Name
 Name of College
EIIN
1
LAKSHMIPUR SADAR
CHAR RUHTA PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL
106862
2
LAKSHMIPUR SADAR
DHARMAPUR JUNIOR HIGH SCHOOL
106882
3
LAKSHMIPUR SADAR
DIGHALI JUNIOR GIRLS SCHOOL
106913
4
LAKSHMIPUR SADAR
HAZI AMZAD ALI PATWARY WAQF ESTATE ACADEMY
106934
5
LAKSHMIPUR SADAR
KALIDASERBAG JUNIOR GIRLS HIGH SCHOOL]
106887
6
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR POURA JANAKALLAN ACADEMY
131099
7
LAKSHMIPUR SADAR
POURA AZIM SHAH (R) JUNIOR HIGH SCHOOL'
106933
8
LAKSHMIPUR SADAR
PUKUR DIA JUNIOR HIGH SCHOOL
106889
9
LAKSHMIPUR SADAR
SHAKCHAR MODIN ULLAH CHOWDORY JUNIOR HIGH SCHOOL
106874
10
LAKSHMIPUR SADAR
SHAMSERABAD MODEL JUNIOR HIGH SCHOOL
106931
11
LAKSHMIPUR SADAR
YOUSUFPUR JUNIOR GIRLS SCHOOL
106924
12
LAKSHMIPUR SADAR
AL  HAZ IBRAHIM  MIA  GIRLS HIGH SCHOOL
106926
13
LAKSHMIPUR SADAR
AMANILAXMIPUR BEGUM HAMIDA HIGH SCHOOL
106868
14
LAKSHMIPUR SADAR
BAISHMARA MODEL ACADEMY
106879
15
LAKSHMIPUR SADAR
BANGKHAN HIGH SCHOOL
106894
16
LAKSHMIPUR SADAR
BARALIA HIGH SCHOOL
106901
17
LAKSHMIPUR SADAR
BEJOY NAGAR HIGH SCHOOL
106861
18
LAKSHMIPUR SADAR
BHOWANIGONJ M.L HIGH SCHOOL
106888
19
LAKSHMIPUR SADAR
BIRAHIMPUR HIGH SCHOOL
106917
20
LAKSHMIPUR SADAR
CHANDKAHLI A ROB BOHUMUKHI HIGH SCHOOL
106884
21
LAKSHMIPUR SADAR
CHARCHAMUTIA BEGUM WAZIFA GIRLS HIGH SCHOOL
106914
22
LAKSHMIPUR SADAR
CHARSHAHI HIGH SCHOOL
106869
23
LAKSHMIPUR SADAR
CHOUPALLI JOYTARA GIRLS HIGH SCHOOL
106880
24
LAKSHMIPUR SADAR
CHOUPALLI K. D. HIGH SCHOOL
106872
25
LAKSHMIPUR SADAR
DALAL BAZAR N.K. HIGH SCHOOL
106902
26
LAKSHMIPUR SADAR
DATTAPARA  GIRLS HIGH SCHOOL
106909
27
LAKSHMIPUR SADAR
DATTAPARA RAM RATAN MODEL HIGH SCHOOL
106858
28
LAKSHMIPUR SADAR
DIGHOLI  HIGH SCHOOL
106911
29
LAKSHMIPUR SADAR
DILSHADPUR R.H.  HIGH SCHOOL
106895
30
LAKSHMIPUR SADAR
DULAL BAZAR FATEMA GIRLS HIGH SCHOOL
106867
31
LAKSHMIPUR SADAR
GOPALPUR DWRIKA HIGH SCHOOL
106905
32
LAKSHMIPUR SADAR
GOPINATHPUR CHAMPKA BOHUMUKHI HIGH SCHOOL
106907
33
LAKSHMIPUR SADAR
GOURINAGAR ADARSHA HIGH SCHOOL
106873
34
LAKSHMIPUR SADAR
HASANDI BIJOY NAGAR NARI SHIKKHA NIKATAN
106863
35
LAKSHMIPUR SADAR
HASANDI HIGH SCHOOL
106912
36
LAKSHMIPUR SADAR
HAZIRPARA HAMIDIA HIGH SCHOOL
106908
37
LAKSHMIPUR SADAR
HOSENPUR BL HIGH SCHOOL
106919
38
LAKSHMIPUR SADAR
JAMIRTOLI ADASHA GIRLS HIGH SCHOOL
106886
39
LAKSHMIPUR SADAR
KAMAN KHOLA OLI ULLAH MUSLIM POLY ACCADEMY
106881
40
LAKSHMIPUR SADAR
KHAGURIA HIGH SCHOOL
106876
41
LAKSHMIPUR SADAR
KHIL BAISA G.F UNION HIGH SCHOOL
106903
42
LAKSHMIPUR SADAR
KHIL BAISA UCHHA BALIKA BIDYA NIKETAN
106921
43
LAKSHMIPUR SADAR
KUSHKHALI ANEE CHOWDHURY HIGH SCHOOL
106871
44
LAKSHMIPUR SADAR
LAHARKANDI HIGH SCHOOL
106922
45
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR BALIKA BIDDA NEKETON
106904
46
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR COLLEGIATE HIGH SCHOOL
106898
47
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL
106899
48
LAKSHMIPUR SADAR
LUXMIPUR ADARSHO SAMAD GOVT HIGH SCHOOL
106897
49
LAKSHMIPUR SADAR
MANDARI BOHU MUKHI HIGH SCHOOL
106910
50
LAKSHMIPUR SADAR
MANDARI FATEMA BOHUMUKHI HIGH SCHOOL
106890
51
LAKSHMIPUR SADAR
MANSUR AHIMED HIGH SCHOOL
106859
52
LAKSHMIPUR SADAR
MIRPUR HIGH SCHOOL
106906
53
LAKSHMIPUR SADAR
MOHAMMED ULLAH HIGH SCHOOL
106930
54
LAKSHMIPUR SADAR
MUNSIR HAT S.M HIGH SCHOOL
106891
55
LAKSHMIPUR SADAR
MUSLIMABAD HIGH SCHOOL
106892
56
LAKSHMIPUR SADAR
NANDANPUR HIGH SCHOOL
106927
57
LAKSHMIPUR SADAR
NANDIGRAM BADAR PUR HIGH SCHOOL
106870
58
LAKSHMIPUR SADAR
NURULLAPUR ANJUMAN ARA HIGH SCHOOL
106915
59
LAKSHMIPUR SADAR
PALERHAT PUBLIC HIGH SCHOOL
106929
60
LAKSHMIPUR SADAR
PALPARA D. M. HIGH SCHOOL
106860
61
LAKSHMIPUR SADAR
PANCHPARA HIGH SCHOOL
106925
62
LAKSHMIPUR SADAR
PEARPUR S. M. M. HIGH SCHOOL
106920
63
LAKSHMIPUR SADAR
POURA SHAHID SMRITY ACADEMY
106896
64
LAKSHMIPUR SADAR
PRATAPGANJ HIGH SCHOOL
106878
65
LAKSHMIPUR SADAR
RADHAPUR HIGH SCHOOL
106877
66
LAKSHMIPUR SADAR
RAJAPUR HIGH SCHOOL
106883
67
LAKSHMIPUR SADAR
RAMPUR HIGH SCHOOL
106923
68
LAKSHMIPUR SADAR
RASUL GONJ BOHUMUKHI HIGH SCHOOL
106900
69
LAKSHMIPUR SADAR
ROKANPUR HIGH SCHOOL
106875
70
LAKSHMIPUR SADAR
RUPACHARA SHAFI ULLAH HIGH SCHOOL
106866
71
LAKSHMIPUR SADAR
SAYEDPUR GIRLS HIGH SCHOOL
106885
72
LAKSHMIPUR SADAR
SHAKCHAR  JABBER MASTER HAT HIGH SCHOOL
106928
73
LAKSHMIPUR SADAR
SHAMGONJ HIGH SCHOOL
106916
74
LAKSHMIPUR SADAR
SONAPUR SALIM SMRITY HIGH SCHOOL
106865
75
LAKSHMIPUR SADAR
TOOM CHAR ASAD ACADEMY
106918
76
LAKSHMIPUR SADAR
TOTARKHIL AYESHA HIGH SCHOOL
106864
77
LAKSHMIPUR SADAR
ABIR NOGOR MAHMUDIA  DAKHIL MADRASHA
106950
78
LAKSHMIPUR SADAR
ABIRKHIL ISLAMIA DAKHIL MADRASA
106969
79
LAKSHMIPUR SADAR
BAITUL AKSHA MOHILA DAKHIL MADRASA
106946
80
LAKSHMIPUR SADAR
BANGLA BAZAR MOHILA DAKHIL MADRASHA
106982
81
LAKSHMIPUR SADAR
BARA AUALIA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
106938
82
LAKSHMIPUR SADAR
BASHIKPUR ISLAMIA MOHILA DAKHIL MADRASAH
106939
83
LAKSHMIPUR SADAR
CHAND  KHALI ISLAMIA  DAKHIL MADRASHA
106970
84
LAKSHMIPUR SADAR
CHAR MONOSHA ISMAIL MEMORIL DHAKIL DHAKIL MADRASHA
106940
85
LAKSHMIPUR SADAR
DARUL ULUM MOHILA DAKHIL MADRASHA
106991
86
LAKSHMIPUR SADAR
DIGHALI ISLAMIA DAKHIL MADRASA
106973
87
LAKSHMIPUR SADAR
GAUSUL AZAM ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
106990
88
LAKSHMIPUR SADAR
HABIBUL ULUM ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
106976
89
LAKSHMIPUR SADAR
HASHANDI DARUL AMAN ISLAMIA SONNIA MADRASHA
106984
    90
LAKSHMIPUR SADAR
HAZI FATHE MOHAMMADIA DAKHIL MADRASHA
106977
91
LAKSHMIPUR SADAR
HAZIRPARA HAMIDIA DAKHIL MADRASAH
106937
92
LAKSHMIPUR SADAR
ISLAMIA JANAKOLLAN MISSON MOHILA DAKHIL MADRASA
106978
93
LAKSHMIPUR SADAR
JAMILA MANSOOR MOHILA DAKHIL MADRASAH
106941
94
LAKSHMIPUR SADAR
JHAWDOGI MOHAMMADIA DAKHIL MADRASHA
106971
95
LAKSHMIPUR SADAR
JOYPUR DAKHIL MADRASHA
106960
96
LAKSHMIPUR SADAR
KADERIA SAIFIA DARUSSUNNAT ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
106980
97
LAKSHMIPUR SADAR
KALIR CHAR DARUL EAHSAN DAKHIL MADRASAH
106985
98
LAKSHMIPUR SADAR
KAMAN KHOLA DAKHIL MADRASHA
106942
99
LAKSHMIPUR SADAR
KHAGURIA DARUL ULUM ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
106974
100
LAKSHMIPUR SADAR
KHAJUR TALI SULTANIA DAKHIL MADRASAH
106987
101
LAKSHMIPUR SADAR
KHALEKGANJ SUFI ROUSHAN ALI DAKHIL MADRASHA
106986
102
LAKSHMIPUR SADAR
KUSHAKALL UNION  ISLAMIA DAKHIL MADEASHA
106975
103
LAKSHMIPUR SADAR
MADHYA CHARMONSA DARUSSALAM MOHILA MADRASAH
106983
104
LAKSHMIPUR SADAR
MOHADEB PUR ENA-ETIA DAKHIL MADRASHA
106935
105
LAKSHMIPUR SADAR
NABIGANJ ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
106967
106
LAKSHMIPUR SADAR
NANDANPUR KADERIA DAKHIL MADRASAH
106961
107
LAKSHMIPUR SADAR
NATUN TEWAIRIGONG ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
131803
108
LAKSHMIPUR SADAR
NURUL ULUM ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
133750
109
LAKSHMIPUR SADAR
NURULLAH PUR HAJI KALAMIA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
106943
110
LAKSHMIPUR SADAR
RAJIBPUR ISLIMA DAKHIL MADRASAH
106988
111
LAKSHMIPUR SADAR
RAMAR KHIL JABBARIA ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
106948
112
LAKSHMIPUR SADAR
RASHIDPUR RAHMANIA DAKHIL MADRASHA
106944
113
LAKSHMIPUR SADAR
ROTONPUR MOHILA DAKHIL MADRASHA
131820
114
LAKSHMIPUR SADAR
SHAMGONJ DAKHIL MADRASHA
106959
115
LAKSHMIPUR SADAR
UMME KULSOM (R:) MOHILA DAKHIL MADRASHA
131855
116
LAKSHMIPUR SADAR
CHARSHAHI ISLAMIA ALIM MADRASHA
106954
117
LAKSHMIPUR SADAR
DASHERHAT HAMIDA SENIOR ALIM MADRASAH
106957
118
LAKSHMIPUR SADAR
DATTAPARA ISLAMIA ALIM  MADRASAH
106965
119
LAKSHMIPUR SADAR
GANDHABPUR ISLAMIA SINIOR MAPRAHA
106952
120
LAKSHMIPUR SADAR
JAMIRTALI DARUSSUNNAH ALIM MADRASHA
106968
121
LAKSHMIPUR SADAR
MADRASAH-E-DARUL AMAN ACADEMY
106945
122
LAKSHMIPUR SADAR
MADRASHTUL  BANATH   AL   ISLMIN  ALIM  MADRSAHA
106972
123
LAKSHMIPUR SADAR
MANDARI ISLAMIA ALIM MADRASHA
106953
124
LAKSHMIPUR SADAR
MOKARDOZ ISLAMIA ALIM MADRASHA
106956
125
LAKSHMIPUR SADAR
UTTAR  JOYPUR HANIFIA ALIM MADRASHA
106963
126
LAKSHMIPUR SADAR
ALADAPUR  RABBANIA  FAZIL  MADRSAHA
106966
127
LAKSHMIPUR SADAR
BHOWANIGONJ KARAMATIA FAZIL MADRASHA
106951
128
LAKSHMIPUR SADAR
JADOIA  ISLAMIA   FAZIL MADRASHA
106962
129
LAKSHMIPUR SADAR
KHILBAISA RAHMANIA FAZIL MADRASHA
106955
130
LAKSHMIPUR SADAR
TITARKANDI BHUNYARHAT FAZIL MADRASAH
106964
131
LAKSHMIPUR SADAR
TOOMCHOR ISLAMIA FAZIL MADRASHA
106958
132
LAKSHMIPUR SADAR
AYESHA(R:) MOHILA KAMIL MADRASAH
106979
133
LAKSHMIPUR SADAR
BOKSIPUR D.S.U.KAMOL MADRASHA
106936
134
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSAMIPUR DARUL ULUM KAMIL MADRASAH
106949
135
LAKSHMIPUR SADAR
BHOWANIGONJ COLLEGE
107000
136
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR COMMERCE COLLEGE
132065
137
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR POURA IDEAL COLLEGE
106999
138
LAKSHMIPUR SADAR
ZILLUR RAHIM COLLEGE
106994
139
LAKSHMIPUR SADAR
DALAL BAZAR DEGREE  COLLEGE
106996
140
LAKSHMIPUR SADAR
DATTAPARA COLLEGE
106992
141
LAKSHMIPUR SADAR
JANATA DEGREE COLLEGE
106995
142
LAKSHMIPUR SADAR
KAFIL UDDIN DEGREE COLLEGE
106993
143
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR GOVT.MOHILA COLLEGE
106997
144
LAKSHMIPUR SADAR
GOVT. LAKSHMIPUR COLLEGE
106998
145
LAKSHMIPUR SADAR
BASHIK PUR SCHOOL AND COLEGE
106893
146
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR POLYTECHNIC INSTITUTE
132554
147
LAKSHMIPUR SADAR
SHYAMOLI IDEAL ENGINEERING COLLEGE
132583
148
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHNIPUR TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE
132714
149
LAKSHMIPUR SADAR
SHYAMOLI IDEAL TECHNICAL AND COLLEGE
133081
150
LAKSHMIPUR SADAR
TEXTILE VOCATIONAL INSTITUTE
132410
151
LAKSHMIPUR SADAR
TECHINICAL TRAINING CENTRE
132466
152
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR TEACHERAS TRANING COLLEGE
133530
153
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR B.P.E.D. COLLAGE
133537
154
LAKSHMIPUR SADAR
PTI,  LAXMIPUR
133523
155
LAKSHMIPUR SADAR
MOMOTAZ HARISH HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE
133440
156
LAKSHMIPUR SADAR
LAKSHMIPUR LAW COLLEGE
133402
Lakshmipursadar Thana

No comments:

Post a Comment

Give comment